Θασιακή Κατασκευαστική και Τουριστική ΙΚΕ

2593091231, Διεύθυνση Σκάλα Καλλιράχης Θάσου 

info@thassosvillas.gr